HISTORIE

Sensei František KOLÁŘ a Sensei Miloslav KOLÁŘ založili v roce 1971 skupinu nadšenců karate pod Tělovýchovnou jednotou Ministerstva vnitra Rudou hvězdou Praha. 

     Bratři Kolářové jako jedni z nejvýznamnějších zakladatelů karate v 60tých a 70sátých letech v Československu, byli jedni z nejlepších mužů, kteří kdy nosili karategi v České republice. Vždy vedli svoje žáky k disciplíně, slušnosti, úctě a respektu, v souladu s cestou "DO". Jejich žáky byla celá řada dalších skvělých mužů a takové osobnosti, jako Josef Zvěřina, Ivan Vlček, Jirka Fuchs, Jirka Tvrdík, Rachmy Soebajo"Sugi", Karel Turzo, Láďa Kalivoda, Vladimír Macho, Josef Prchal a celá řada dalších významných karatistů, kteří jejich umění šířili dále. Dodnes se  jejich jména mezi veterány a pamětníky vyslovují s úctou a vděčností. 

     Oddíl Karate pod vedením bratrů Kolářů začal působit v TJ RH Praha od podzimu 1972 v rámci zájmové, později tělovýchovně-branné komise HV SSM při MV ČSR a od roku 1972 už jako řádný oddíl v TJ Rudé Hvězdě Praha. Již tím, že oddíl karate založili bratři Kolářové, získal oddíl nejkvalitnější učitele karate v České republice, neboť bratři Kolářové byli v té době jedinými držiteli mistrovských stupňů karate Dan v ČSR. Od roku 1974 do roku 1988 byl oddíl karate TJ RH Praha považován za jeden z předních oddílů karate v České republice. V oddíle do roku 1981 pracovali pozdější přední činovníci karate v ČR, Jiří Fuchs a Karel Strnad. V letech 1972 až 2014 vybojovali reprezentanti oddílu v soutěžích karate celkem 263 medailových umístění. O mistrovství zakladatelů oddílu bratrů Kolářů svědčí i fakt, že na prvním mistrovství ČSR v karate v roce 1974 získal František Kolář bez jediné porážky titul "absolutní mistr ČSR" 

      V roce 1981 předává Jirka Fuchs vedení oddílu Josefovi Prchalovi a odchází s Karlem Strnadem do Karate Praha. Josef Prchal, žák bratrů Kolářů,  přebírá a vede oddíl s odkazem svých učitelů stále více se zaměřením na  tradiční výcvik a tradiční filosofii karate, jako životní cestu DO. Sport je praktikován už pouze jako součást výcviku, nikoliv cíl.  V roce 1990 v důsledku politických změn v České republice po událostech v roce 1989 se z TJ Rudé Hvězdy Praha stal Policejní  klub PSK Olymp Praha. Oddíl karate PSK Olymp Praha pod vedením Josefa Prchala se stále více snažil pokračovat v  tradičním pojetí výcviku, praktikování a hledání starých původních technik karate, rozvoj vnitřní energie a vnímání a hledání původních technik a přístupů karate do. V roce 2011 odchází z oddílu dlouholetý trenér pokročilých v dojo Olšiny, Karel Švejda, který jde vlastní cestou a zakládá si vlastní oddíl Makoto Karate. Jako oddíl karate patříme mezi jeden z mála oddílů karate, které mají za sebou 47 letou historii svého trvání v České republice. Působíme nepřetržitě již od roku 1972. Oddíl celá léta spolupracoval s MV při výcviku příslušníků Policie a jejich útvarů. Členy oddílu byli policisté z URNA, Ochranné služby, Ochrany prezidenta republiky, Kriminální policie, PMJ a dalších útvarů PČR. Z oddílu vzešla celá řada vynikajících učitelů a reprezentantů karate, jako Jiří Fuchs, Karel Strnad, Josef Prchal, Jindřich Krbec, Pavel Schneider, Jan Třeštík, Jiří Mach, Aleš Volf, Vladimír Panýrek, Robert Gaebl, Said Al Kaysy, Karel Švejda, Miroslav Čech, Jan Kubeša, Zdeněk Kühnel, Martin Pešek, Jiří Slavíček, Zbyněk Hotový, Václav Bláha, Zděnek Socha, Čestmír a Alena Strmískovi, Jiří Primas, Josef Suchý, Martina Bahbouhová, Iveta Kyselková, Jakub Prahl, Jindřich Brůček, Monika Kohoutová, Sylvia Zápařková a mnoho dalších. Z oddílu vzešel i jeden z nejlepších žáků, současný Vicemistr světa, mistr Evropy, mistr Japonska a světově uznávaný bojovník K1 Jan "Honzik"Soukup, který jde svojí cestou a dnes vede svoje vlastní dojo Kakutogi-academy. V roce 2002 zakládá Zděnek Kűhnel spolu s Pavlem Rydlem, dětský oddíl v dojo Kořenského "Smíchovské tygry" které vede Zděnek Kűhnel dodnes. V  roce 2013 zakládá Jakub Prahl  skupinu dětí v dojo Rybníčkách. Tato skupina se postupně rozrůstá a rozvíjí  v duchu moderního Shotokan karate a její reprezentanti se zúčastňují úspěšně i soutěží sportovního karate. V současné době tvoří tato skupina nejpočetnější dojo oddílu. Koncem roku 2018,  kdy začíná převládat v oddíle stále více snaha o moderní vedení sportovního oddílu, jeho moderní rozvoj a moderní organizační fungování, odstupuje po 37 letech z vedení Josef Prchal, zastánce pouze  tradičního pojetí karate. V oddíle zůstává, ale vede už pouze pro veterány a zájemce o tradiční pojetí, v duchu linie bratrů Kolářů,  dojo Karate Jitsu Měcholupy. Vedení oddílu přebírá Jakub Prahl, který začíná směrovat oddíl k modernímu vedení a přístupu a který je zvolen předsedou oddílu a posléze i do vedení (prezídia) celého klubu PSK Olympu Praha. Jako místopředseda oddílu je zvolen Zděnek Kűhnel. V důsledku těchto událostí a změn, se  oddíl Karate PSK Olymp Praha v současné době skládá v podstatě ze tří základních dojo, Dojo Rybníčky - děti a dospělí, které vede Jakub Prahl, Dojo Kořenského "Smíchopvští tygři" - děti, které vede Zděnek Kűhnel a  Karate Jitsu Dojo Měcholupy - dospělí a veteráni, které vede Josef Prchal. 

      KARATE JITSU DOJO Měcholupy, které je prezentované na těchto stránkách se snaží následovat původní přímou linii od bratrů Kolářů a skládá se ze skupiny dospělých nadšenců a veteránů oddílu, snažící se praktikovat  principy tradičního dojo a původní, tradiční karate se svými hodnotami, etikou  a zaměřením na úderovou sebeobranu, zdraví, meditační, dechové a koncentrační  techniky, práci s vnitřní energií a zklidnění mysli. Toto dojo zůstává i nadále součástí oddílu karate PSK Olympu Praha a i když organizačně spadá pod  sportovní klub policie PSK Olymp Praha, tak moderní sportovní shotokan karate a závodní sportovní činnost, zásadně nepraktikuje.