HISTORIE

Sensei František KOLÁŘ a Sensei Miloslav KOLÁŘ založili v roce 1971 skupinu nadšenců karate pod Tělovýchovnou jednotou Ministerstva vnitra Rudou hvězdou Praha. 

     Bratři Kolářové jako jedni z nejvýznamnějších zakladatelů karate v 60tých a 70sátých letech v Československu, byli jedni z nejlepších mužů, kteří kdy nosili karategi v České republice. Vždy vedli svoje žáky k disciplíně, slušnosti, úctě a respektu, v souladu s cestou "DO". Jejich žáky byla celá řada dalších skvělých mužů a takové osobnosti, jako Josef Zvěřina, Ivan Vlček, Jirka Fuchs, Jirka Tvrdík, Rachmy Soebajo"Sugi", Karel Turzo, Láďa Kalivoda, Vladimír Macho, Josef Prchal a celá řada dalších významných karatistů, kteří jejich umění šířili dále. Dodnes se  jejich jména mezi veterány a pamětníky vyslovují s úctou a vděčností. 
     Oddíl Karate pod vedením bratrů Kolářů začal působit v TJ RH Praha od podzimu 1972 v rámci zájmové, později tělovýchovně-branné komise HV SSM při MV ČSR a od roku 1973 už jako řádný oddíl v TJ Rudé Hvězdě Praha. Již tím, že oddíl karate založili bratři Kolářové, získal oddíl nejkvalitnější učitele karate v České republice, neboť bratři Kolářové byli v té době jedinými držiteli mistrovských stupňů karate Dan v ČSR. Od roku 1974 do roku 1988 byl oddíl karate TJ RH Praha považován za jeden z předních sportovních oddílů karate v České republice. V oddíle do roku 1981 pracovali pozdější přední činovníci karate v ČR, Jiří Fuchs a Karel Strnad. V letech 1972 až 2014 vybojovali reprezentanti oddílu v soutěžích sportovního karate celkem 263 medailových umístění. O mistrovství zakladatelů oddílu bratrů Kolářů svědčí i fakt, že na prvním mistrovství ČSR v karate v roce 1974 získal František Kolář bez jediné porážky titul "absolutní mistr ČSR" 
      Od roku 1981 po odchodu Jirky Fuchse a Karla Strnada do Karate Praha, přebírá a vede oddíl s odkazem bratrů Kolářů, jejich žák Josef Prchal a pod jeho vedením se oddíl zaměřil převážně na tradiční výcvik a filosofii karate, jako životní cestu DO. Sportovní přístup  je dále praktikován pouze jako součást výcviku, nikoliv cíl.  V roce 1990 v důsledku politických změn v České republice po událostech v roce 1989 se z TJ Rudé Hvězdy Praha stal Policejní sportovní klub PSK Olymp Praha. Oddíl karate PSK Olymp Praha v tradičním přístupu pokračoval pod vedením Josefa Prchala i nadále se zaměřením už čistě na tradiční pojetí výcviku, praktikování starých původních technik karate, rozvoj vnitřní energie a vnímání a hledání původních technik a přístupů karate do. V roce 2011 odchází z oddílu Karel Švejda a zakládá si vlastní oddíl Makoto Karate. Patříme mezi jeden z mála oddílů karate, které mají za sebou 47 letou historii svého trvání v České republice. Působíme nepřetržitě již od roku 1972. Oddíl celá léta spolupracoval s MV při výcviku příslušníků Policie a jejich útvarů. Členy oddílu byli policisté z URNA, Ochranné služby, Ochrany prezidenta republiky, Kriminální policie, PMJ a dalších útvarů PČR. Z oddílu vzešla celá řada vynikajících trenérů a reprezentantů karate, jako Jiří Fuchs, Karel Strnad, Josef Prchal, Jindřich Krbec, Pavel Schneider, Jan Třeštík, Jiří Mach, Aleš Volf, Vladimír Panýrek, Robert Gaebl, Said Al Kaysy, Karel Švejda, Miroslav Čech, Jan Kubeša, Zdeněk Kühnel, Martin Pešek, Jiří Slavíček, Zbyněk Hotový, Václav Bláha, Zděnek Socha, Čestmír a Alena Strmískovi, Jiří Primas, Josef Suchý, Martina Bahbouhová, Iveta Kyselková, Jakub Prahl, Jindřich Brůček, Monika Kohoutová, Sylvia Zápařková a mnoho dalších. Z oddílu vzešel i jeden z nejlepších žáků, současný Vicemistr světa, mistr Evropy, mistr Japonska a světově uznávaný bojovník K1 Jan "Honzik"Soukup, který dnes vede svoje vlastní dojo Kakutogi-academy. V roce 2002 zakládá Zděnek Kűhnel,
 spolu s Pavlem Rydlem, dětský oddíl v dojo Kořenského "Smíchovské tygry" které vede Zděnek Kűhnel dosud. V  roce 2013 zakládá Jakub Prahl  skupinu dětí v dojo Rybníčkách. Tato skupina se postupně rozrůstá a rozvíjí  v duchu moderního Shotokan karate a její reprezentanti se zúčastňují úspěšně i soutěží sportovního karate.  Koncem roku 2018,  po dlouhodobých názorových rozdílech ve vedení oddílu, odstupuje po 37 letech z vedení oddílu Josef Prchal a vedení oddílu přebírá Jakub Prahl, který je posléze zvolen i do vedení (prezídia) PSK Olympu Praha.  V současnosti se oddíl Karate PSK Olymp Praha skládá ze tří základních dojo, Dojo Rybníčky - děti a dospělí, které vede Jakub Prahl, Dojo Kořenského "Smíchopvští tygři" - děti, které vede Zděnek Kűhnel a  Karate Jitsu Dojo Měcholupy - dospělí a veteráni, které vede Josef Prchal. 
      KARATE JITSU DOJO Měcholupy, které je prezentované na těchto stránkách, následuje přímou linii od bratrů Kolářů a skládá se ze skupiny dospělých nadšenců a veteránů oddílu a pod vedením Josefa Prchala se snaží  praktikovat  pouze původní, tradiční karate se svými hodnotami, etikou  a zaměřením na úderovou sebeobranu, zdraví, meditační, dechové a koncentrační  techniky, práci s vnitřní energií a zklidnění mysli. Toto dojo zůstává i nadále součástí oddílu karate PSK Olympu Praha a organizačně spadá pod sportovní klub policie PSK Olymp Praha. Moderní sportovní shotokan karate a závodní sportovní činnost však nepraktikuje.