ČLENSTVÍ

Nevyžadujeme žádné členství , nevedeme žádné evidence, žádné docházky, známky, průkazy. Nikoho k ničemu nenutíme. Členství je možné v rámci PSK Olympu Praha vždy a pouze po osobní dohodě. Bez ohledu na to, kdo má či nemá jakékoli členství,  je vítán  každý, kdo má zájem o cvičení a jedinou podmínkou je snaha se učit, mít otevřené srdce, ctít slušnost, úctu, respekt, soucit, přátelství, dodržování etiky karate-do a tradiční přístup.

PLATBY

Platby jsou vždy na individuální dohodě.

1. Zájemci o cvičení - Poplatek dle dohody, zpravidla  200,-  za dvouhodinovou tréninkovou lekci. 

2. Členové oddílu karate PSK Olymp Praha  -  mají volný vstup a individuální příspěvek dle svých možností je na vlastním uvážení.